با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

تعریف رابطه نامشروع 

بر اساس قانون هر گاه بین زن و مردی که  علقه زوجیت نباشد  رابطه ای خلاف عرف باشد را رابطه نامشروع  اطلاق میگردد.

رابطه نامشروع از جمله اعمالی است که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است، رابطه نامشروع یکی ازجرایم منافی عفت میباشد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد.

 

اگر روابط بین مرد و زنی که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این  رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.

مجازات رابطه نامشروع در قانون ایران


 

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل (تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و در  ادامه این ماده قانونگذار بدین گونه تصریح نموده است : و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .( مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است .)

در این رابطه ها ممکن است راه های اثبات جرم زنا نتوان استفاده کرد، زیرا که مطابق قانون ایران راه های اثبات زنا به دو صورت است

1 – زانی یا زانیه چهار بار در دادگاه اقرار نماید

2 –چهار مرد عادل شهادت دهند این افراد را رویت نمودن که در حال عمل زنا بوده اند

نکات قابل توجه در این ماده

الف : منظور از عمل منافی عفت غیر زنا هر نوع رابطه جنسی که منجر به مواقعه نگردد، می باشد و به عبارت بهتر یعنی رابطه جنسی مذکور حتما باید فیزیکی و مادی باشد بنابراین غیر از این مورد چنانچه کسی اشاره از روی شهوت به دیگری ابراز کند مانند چشمک زدن و یا لبخند شهوانی و یا نوشتن نامه عاشقانه، در این صورت مشمول این ماده نمی گردد. اما روابطی که منجر به معاشقه خواهد شد مانند مکالمه عاشقانه و یا قدم زدن در خلوت مشمول این ماده می باشد..!

تحلیل جرم رابطه مشروع


 

اگر چه ماده 637 بصورت کلی بیان از رابطه نامشروع کرده است ولیکن باید بیان داشت هر گونه  رابطه ای میان زن وشوهر رابطه نامشروع محسوب نمیگردد. در این باب با توجه به عرف جامعه باید قانون را تفسیر به نفع متهم نمود

اگر بین زن وشوهر رابطه کاری باشد و بر اساس رابطه کاری اقدام به رابطه نموند که در قالب  کار میباشد این نوع عمل رابطه نامشروع نمیباشد.

آیا صرف مکاتبه بین زن ومرد برای ازدواج جرم است؟

نه بموجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه صرف مکاتبه مبنی بر ابراز علاقه به ازدواج بین زن ومردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی شود.

اگر بین مرد وزن قصد ازدواج باشد این رابطه رابطه نامشروع بین زن و مرد محسوب نمیگردد.

شیوه اثبات جرم  رابطه نامشروع


 

اولین نکته  دیدن جرم مشهود توسط ظابطین قضایی است

در صورت شکایت شاکی خصوصی  این جرم با شهود فیلم در خواست پرینت مکالمات همراه قابل اثبات میباشد

نکات کاربردی در جرم رابطه نامشروع


 

مضاجعه یعنی چه؟تقبیل چیه؟

مضاجعه یعنی همبستر شدن وتقبیل یعنی بوسیدن.

باید توجه داشت مصادیق جمع آوری شده در این ماده حصری نیستند وهر عملی که مثل آنها باشد نیز مشمول این ماده خواهد شد.

علقه زوجیت چه ارتباطی به موضوع دارد؟منظور از علقه زوجیت رابطه زن وشوهری است .

حکم در رای رابطه نامشروع  قابلیت تبدیل به جزایی نقدی را دارد

رضایت شاکی خصوصی  منجر به ترک تعقیب و تبرئه متهم به دلیل جنبه عمومی جرم نمیگردد.

مرجع صالح به رسیدگی دعوی رابطه نامشروع دادسرای ارشاد در تهران میباشد.

در  رابطه نامشروع  سوئ پیشینه در صورت اثبات تعلق به مجرم  نمیگیرد.

ظبط مکالمات تنها قرینه قضایی است که منجر به علم قاضی میگردد و دلیل قضایی نیست.

 

داشتن وکیل  کیفری در جرم رابطه نامشروع  علاوه بر استفاده از دانش حقوقی  عدم اطاله رسیدگی و عدم نیاز به حضور با توجه به قبح عمل ارتکابی و  حیا  شاکی از احساسی شدن فرد  و عصبی شدن نامبرده جلوگیری مینماید.

Comments

Comments  

+1
محسن دی 06, 1395
با سلام اگر از دادگاه پرینت یک ساله موبایل بخوایم جهت اظگثبات جرم رابطه نامشروع امکان دارد