با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. از جمله این آثار تمکین می باشد. جهت آگاهی از این اصطلاح حقوقی که به دفعات در جامعه آن را شنیده و بسیاری از اطرافیان با آن درگیر می باشند، اجمالاً توضیحاتی بیان می شود:

نکته قابل تأمل این است که علیرغم تصور اشتباه عموم که آنرا از تکالیف زوجه میدانند، باید بگوییم که تمکین از حقوق و تکالیف هر دو طرف (زوج و زوجه) می باشد.

تمکین در معنای عام، همان اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی خانوادگی است که ذیل عنوان فرمانبری بیان خواهد شد ؛ اما تمکین در معنای خاص،ناظر بر روابط زناشویی است این معنا از تمکین وظیفه مشترک زوجین می باشد.

 

زوجین باید وظایف زناشویی را انجام داده و بی اعتنایی به این امر از مصادیق روشن سوءمعاشرت تلقی خواهد شد.

تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم می‌شود. تمکین خاص به برآوردن درخواست‌های جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ تمکین عام ایجاب می‌کند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند

الزام به تمکین زوجه چیست


 

یکی از موضوعات پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌های خانواده که تعداد زیادی را به خود اختصاص داده است موضوع الزام به تمکین از طرف زوج بر علیه زوجه می‌باشد و این زمانی به وجود می‌آید که زن حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نمی‌شود و یا به نوع دیگر خانم محل زندگی مشترک را بدون اجازه همسر خود بر اثر اختلافات به وجود آمده بین یکدیگر ترک می‌نماید. در این صورت و برای اینکه بتواند از سایر حقوق خود استفاده نماید و یا از حقوق به دست آمده برای زن جلوگیری کند دادخواست الزام به تمکین را مطرح می‌نماید.. زمانی که حکم دادگاه مبنی بر الزام زوجه بر تمکین از زوج باشد و یا به عبارت دیگر برگشت‌ زن به زندگی مشترک قرار گیرد 

آثار عدم تمکین 


 

با توجه به موارد بالا با مفوم تمکین زوجه آشنا شدیم ولی اگر زن تمکین نکند چه آثاری دارد

عدم تعلق نفقه به زن مادام که تمکین نمیکند

.طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. به زوجه تا زمانی که حاضر به تمکین نشود نفقه‌ای تعلق نخواهد گرفت و اگر برای  پرداخت نفقه برعلیه همسر خود اقدام قانونی کند دادگاه ادعای او را باتوجه به عدم تمکین رد می‌نماید.

۲.مرد با در دست داشتن حکم قانونی مبنی بر الزام زوجه خود به تمکین می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد را از مراجع ذی‌صلاح قضائی بخواهد که در این موقع دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای حفظ حقوق زوج اجازه ثبت و انجام ازدواج دیگر را به زوج می‌دهد و این به خاطر حفظ حقوق و مصالح اجتماعی منطقی و قانونی به نظر می‌رسد.

طرق اثبات الزام به تمکین زوجه


 

مرد ابتدا باید برای اثبات عدم تمکین زن دادخواست الزام به تمکین بدهد به این صورت اگر زن در جواب دادخواست الزام به تمکین پاسخ مناسبی ندهد و بعد از ارجاع کارشناس مشخص شود که زن منزل را رها کرده است و در منزل مرد سکونت ندارد مرد میتواند عدم تمکین زن را اثبات کند.

در بعضی از موارد اثبات عدم تمکین زن بسیار دشوار میباشد که شما در صورتی میتوانید آن را اثبات کنید که وکیل بگیرید و بتوانید از تجربیات وکیل استفاده کنید. در غیر این صورت شاید هیچ وقت نتوانید عدم تمکین زن را اثبات کنید و همیشه مجبور شوید که نفقه ایشان را هم پرداخت کنید

در این فرض بعضی از شعب میگویند اثر تمکین زوجه نسبت به آینده است و نیاز به اثبات ندارد و حکم تمکین صادر میگردد و در موقع اجرای رای مشخص میگردد که زوجه تمکین میکند یا خیر

مواردی که به عنوان عذر موجه برای عدم تمکین مورد نظر قرار گرفته اند عبارتند از:


 

1. استفاده از حق حبس( هرگاه زوجه برای اولین بار تمکین نکرده باشد میتواند از حق حبس استفده کند و بر فرض مثال تمکین خود را مشروط کند به پرداخت مهریه)

2. بیماری واگیر دار زوج

3. دوران بارداری و وضع حمل

4. در سفر بودن زوجه

5. بیماری واگیر دار زوجه

6. بیم خطر جانی و حیثیتی برای زوجه در صورت تمکین کردن نامبرده

در صورت احراز این شرایط زوجه میتواند تمکین نکند و استثنائا در این مواقع نفقه ساقط نخواهد شد

لذا دفاعیات زن در دادگاه باید در محور این موارد باشد تا شنیده گردد به غیر از این موارد دفاعیات اثر حقوقی ندارد

بعد از اخذ حکم الزام به تمکین چه باید کرد


 

زوج پس از اخذ تمکین باید اجراییه بخواهد تا معلوم گردد که زوجه تمکین نمیکند و پس از ان حکم نشوز زن را از دادگاه بخواهد تا بر اساس آن   نفقه از گردن نامبرده ذایل گشته و یا در خواست ازدواج مجدد نماید.

اگر زن از حق حبس خود برای مطالبه مهریه استفاده کند باید تمکین کند؟

خیر در زمانیکه زن در حال استفاده از حق حبس میباشد میتواند تا زمان گرفتن کامل مهریه، نفقه خود را هم مطالبه کند و الزامی به تمکین ندارد.

به زنی که در حال استفاده از حق حبس است نفقه تعلق خواهد گرفت؟

بله زن میتواند در صورت باکره بودن از حق حبس خود استفاده کند که در این صورت مهریه و نفقه به ایشان تعلق خواهد گرفت.

نکات مربوط به تمکین زوجه مختص زوج


 

قبل از ارائه دادخواست تمکین حساب کن آیا می‌توانی لوازم منزل را بعد از بردن جهیزیه در طی یک روز و حداکثر دو روز فراهم کنی، اگر نه اقدام نکن!. مأمور کلانتری از قبل اطلاع نمی‌دهد و ناگهانی به در منزل می‌آیند، حداکثر ده دقیقه قبل از مراجعه از کلانتری تلفن می‌کنند. اگر دادخواست عدم تمکین داده‌ای آماده مراجعه مأمورین باش.. حتماً و حتماً و حتماً پس از عروسی، در همان روزهای نخست یک فهرست کامل از جهیزیه تهیه کن و به تأیید زوجه برسان. در غیر این صورت بدان که زوجه بیش از جهیزیه‌ای که آورده است برای بردن فهرست خواهد کرد. زیرا مقصد بردن جهیزیه نیست، بلکه هدف شکستن حکم تمکین است!. اگر حکم صادر شد، به کلانتری مراجعه کن و برای آوردن زوجه اقدام نما. در غیر این صورت حکم الزام به تمکین هیچ خاصیتی نخواهد داشت.

مواد قانونی (قانون مدنی) مرتبط با تمکین:


 

ماده ۱۱۰۳: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۵: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده ۱۱۰۸: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۱۴: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می¬کند سکنی نماید مگر آن¬که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می¬تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه¬ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده¬ ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶:در مورد ماده¬ی فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می-شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۰۸۵: زن می¬تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این¬که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که شوهر دارد، قیام نمود دیگر نمی¬ تواند از حکم ماده¬ ی قبل استفاده نماید. معذلک حقی که برای مطالبه دارد، ساقط نمی¬ شود.

ماده ۱۱۲۷: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

اقدامات وکیل در الزام به تمکین


 

وکیل ابتدا سعی در صلح و سازش میان طرفین دارد و در صورت عدم موفقیت اقدام با ارایه دادخواست الزام به تمکین زوجه میدهد. داشتن وکیل در تمکین شما را بی نیاز به حضور در دادگاه میکند توجه کنید که سرعت عمل  با داشتن وکیل بالا تر و شانس پیروزی بسیار بالا میباشد.

برای  زوجه نیز صرفا با توجه به دفاعیات محکمه پسند  ذکر شده  وکالت مورد پذیرش قرار میگیرد.

 

Comments