با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

ملاقات فرزند مشترک گاه در پرونده های خانوادگی مطرح و قاضی مکلف به تعیین تکلیف آن میباشد در این مقاله  بیشتر موارد کاربردی دعوی ملاقات طفل مطرح است و مباحث و نظرات اکدمیک در این مبحث به بعد موکول میگردد.

از جمله مسایل مهمی که بسیاری از زوجین پس از طلاق با آن روبرو می‌شوند، مسأله حضانت کودک است. هر یک از زوجین می‌خواهند از طریق بر عهده گرفتن حضانت، فرزند مشترک را پیش خود نگه دارند تا شاید بتوانند درد‌ها و رنج‌های جدایی را زود‌تر فراموش کنن د در این موارد  که حضانت طفل به  احدی از والدین داده

میشود دادگاه باید تکلیف ملاقات فرزند مشترکی که  حضانت با او نیست را مشخص نمایید و اگر چه حضانت با شخصی دیگر میباشد ولی این امر نافی حق ملاقات طفل توسط دیگری نیست

دایره شمول حق ملاقات  فرزند مشترک


 

حق ملاقات فرزند میتواند قبل از طلاق صورت پذیرد و یا دعوی ملاقات فرزند  در حین رسیدگی به طلاق توافقی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد

نحوه درخواست حق ملاقات فرزند قبل از طلاق

در صورتی که به هر دلیل زوجین با یکدیگر زندگی مشترک نکرده و درخواست طلاق نیز نداده باشند خواهان حق ملاقات باید در خواست ملاقات فرزند مشترک را جداگانه از دادگاه بخواهد.

ملاقات فرزند مشترک حین یا بعد از طلاق

طلاق، تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد. البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد.

 

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است.

باید توجه داشت بر اساس قانون دادگاه رسیدگی کننده به طلاق  باید در خصوص فرزند مشترک تعیین تکلیف نماید  و نیاز به در خواست ملاقات فرزند  بصورت جداگانه نمیباشد و بر اساس قنون دادگاه مکلف به تععین رسیدگی میباشد.

دادگاه صالح بر رسیدگی به حق ملاقات طفل


 

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

 نحوه تعیین زمان و مدت ملاقات فرزند مشترک


 

طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است . بنا به این ماده ، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت  را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

مخالفت در ملاقات حضانت فرزند


 

در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد.

نمونه دادخواست ملاقات فرزند


 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان

خوانده

وكيل يا نماينده قانونى

تعيين خواسته وبهاي آن ملاقات فرزند به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق:1- عقدنامه، 2-حكم طلاق، “3- مدرك مورد نياز ديگر”

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب/اينجانبه با خوانده به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / عقد ازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم. حاصل اين ازدواج تعداد فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامي بوده است. نظر به تحقق متاركه و طلاق فيمابين اينجانبان در دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” طي سند طلاق شماره مورخ / / مستنداً به ماده 1174 قانون مدني صدور حكم محكوميت خوانده به تمهيد ملاقات فرزند/ فرزندان مذكور در زمان و مكان مناسب به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب/اينجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

نکات کاربردی در دعوی ملاقات فرزند مشترک


 

 در صورت  توافق میان زوجین در خصوص زمان و مکان ملاقات دادگاه  مطبق با توافق عمل مینماید

مکان  ملاقات  در صورتی که طفل شیر خوار باشد میتواند در کلانتری محل زوجه باشد.

در صورت خروج طفل از ایران بدون اجازه میتوان حق ملاقات را تغییر داد

سلب حق ملاقات امکان ندارد ولیکن تغییر در زمان و کاهش آن امکان پذیر است

در دعوی ملاقات طفل در صورت بروز حادثه جدید امکان تجدید نظر در حکم وجود دارد و موضوع جنبه اعتبار امر مختومه ندارد.

 

Comments