با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن است. در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است، بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی واجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.

 

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نكاح واژه عربي پيمان زناشويي است) ثبت می¬شود. از مهمترین ویژگي های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. يعني با درخواست زن از دفترخانه تنظيم سند ازدواج براي اجراي تعهدات آن از جمله مهريه، مي توان به عنوان مثال مال موضوع مهريه را از همسر (مرد) درخواست كرد و مراجعه به دادگاه براي اين كار الزامي نيست؛

در باب مهریه سخن بسیار گفته شده است انچه که مد نظر این مقاله میباشد نحوه وصول مهریه از طریق دادگاه و اجرایی ثبت و مباحث کاربردی ان در مواجه با درخواست مهریه میباشد. و سعی گردیده است بیشت مباحث کاربردی و سوالات  متنابح  پیرامون 

ان میباشد.

تعریف مهریه بر اساس قانون مدنی


 

هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد را میتوان بعنوان مهریه قرار داد باید توجه داشت به مجرد عقد زن ماک مهریه میباشد

اگر  زن بخواهد میتواند تا پرداخت مهریه تمکین ننماید که به آن حق حبس گویند که مسقط حق نفقه نمیباشد

و مهریه دارای انواع مختلف میباشد مانند مهر المثل مهر المتعه در مهر المتعه حال مرد از نظر توانایی در نظر گرفته میشود و در مهر المثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی  و ظاهرو... در نظر گرفته میشودومهر المسمی:

 مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده‌است؛ و طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد.

مواد مربوط به مهریه در قانون مدنی از ماده 1078 تا 1101 معین گردیده است که برای  جلوگیری از اطاله کلام  بیان نمیگرد.

مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.

مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

مهریه عندالمطالبه را زن هر وقت بخواهد میتواند مطالبه نماید و مشروط به زمانی نیست  اگر شرط زمان قرار داده نشده باشد

در مهریه عند الاستطاعه اگر زن تقاضای مهریه نماید ،این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار است و بر عکس مرد در اینجا نیازی ندارد که برای دادگاه دلیل بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نمی باشد.

نحوه اجرا گذاشن و مطالبه مهریه

مطالبه مهریه  از دو راه امکان پذیر است  1 از طریق دادگاه 2 مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت که به تفکیک ذکر میگردد.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه


 

برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه زوجه یا وکیل دادگستری نامبرده با مراجعه با دفاتر ثبت دادخواست اقدام به ثبت دادخواست می نماید و پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی در  جلسه دادگاه حاضر گردیده و در صورتی که دفاع موثر نمود دادگاه اقدام به صدور رای مینماید  توجه  به نکات ذیل در مورد  مطالبه مهریه از طیق دادگاه مهم است.

هزینه دادرسی در  باب مهریه مالی است و بر اساس نرخ سکه اخذ میگردد که میزان آن سه و نیم درصد از مجموع  ارزش مهریه است.

مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصويب قانون محكوميت هاي مالي و تا پيش از صدور راي وحدت رويه مبني بر امكان طرح ادعاي اعسار (ناتواني و تنگدستي) براي پرداخت مهريه پيش از توقيف و بازداشت مرد بدهكار مهريه، امكان بازداشت همه محكومان مالي – از جمله محكومان به پرداخت مهريه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور راي مذكور و اثبات يا احراز اعسار بسياري از مردان بازداشت ايشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفي مي شد. اما قانونگذار اين بار اين تهديد قانوني را براي وصول مهريه هاي تا 110 سكه طلا زنده كرده است ؛

زوجه در صورت عدم توانایی مال میتواند بدوا دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را  توامان  در دادخواست قید نماید.

در جلسه دادگاه دفاع متعدد است و بستگی به  اظهارات طرف مقابل دارد  اگر زوج بگوید  من خانه ای به نام زوجه کرده ام از باب مهریه بود دفاع زوجه امری دیگر است

و شاید زوج رسیدی مبنی بر پرداخت مهریه ارایه نماید با امظا زوجه

تامین خواسته مهریه از اموال زوج چیست


 

زوجه میتواند برای ممانعت از فرار مدیون و مخفی نمودن اموال و دارای دادخواست مطالبه تامین خواسته بدهد 

این دادخواست میتواند بدوا  و یا  حین رسیدگی تا صدور رای باشد تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری از نقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع زوجه می‌باشد و طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی ویا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادرنشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی (سندنکاحیه) است،ازدادگاه درخواست تامین خواسته از اموال همسر خود را اعم ازاموال منقول وغیرمنقول نماید و  دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است. درچنین موردی ، متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ  شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیزمستندا به بند الف ماده فوق وسندنکاحیه، قرارتامین خواسته ازاموال زوج را به میزان مورد درخواست زوجه صادر می‌نماید.

گرچه، قرارتامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، اعتراض نماید ودادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرارتامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.درمواردیکه ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرارتامین ابتدا،اجرا وسپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود قرارقبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ قابل تجدید نظر نبوده وقطعی است. 

با توجه به قانون جدید پس از صدور قرار تامین خواسته زوجه میتواند  تقاضای استعلام از باک مرکزی اداره راهور و اداره ثبت نماید تا پس از شناسای اموال اقدام به توقیف امکان پذیر گردد.

 توقیف سهم ارث زوج از سهم ارث


 

برای توقیف سهم ارث زوج از ارث ابتدا باید زوجه اقدام به انحصار وراثت نماید و پس از آن با معرفی مال  متوفی اقدام به توقیف مال نمایید که این مورد  با توجه به انکه اخلاق در جامعه امروزی کمرنگ هست مواجه با اعتراض ثالث گردیده با این مضمون که این مال قبلا طی یک شند عادی انتقال داده شده است.

مطالبه مهریه از طیق اجرای ثبت


 

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نیز صورت میگیرد که دارای مزایا و معایبی است

مزایای ان در صورت داشتن مال زوج  این روش بهتر است  و اطله دادرسی را ندارد

با اجرای ثبت میتوان زوج را ممنوع الخروج نمود

برای ممنوع الخروجی زوج از کشور نیاز نیست که کل مهریه را به اجرا گذاشت و  از طریق گذاشتن قسمتی از مهریه میتوان زوج را ممنوع الخروج از کشور نمود و تا پرداخت مهریه توسط زوج و یا گرفتن حکم اعسار از مهریه ممنوع الخروجی بر داشته نشده و به قوت خود باقی میماند.

معایب  مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در اجرای ثبت باید به زوج اجراییه  ابلاغ گردد و پس از آن  اقدام به توقیف میگردد که با توجه به فرار از دین و از دسترس خارج کردن اموال باید به دقت این موضوع  پیگیری گردد. 

Comments

Comments  

0
محسن آذر 29, 1395
با سلام در صورتی که مهریه را زوجه ابرا کرده باشد ایا میتواند از حق رجوع استفاده نماید مهریه تکلیفش چیست