با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

۱- غذا: غذا اساسی‏ ترین بخش نفقه را تشکیل می‏دهد که برای ادامه حیات هر فرد ضرورت دارد. معیار در غذا، مقداری است که برای سیر کردن او کافی باشد و در کیفیت و جنس باید به عرف مراجعه کرد. از این رو، آنچه که برای امثال او متعارف است و با مزاج او سازگاری دارد و آنچه که به آن عادت کرده، به گونه‏ای که به ترک آن ضرر می‏بیند باید برایش تهیه شود.

 

۲- لباس: در مقدار و جنس لباس، باید عادت امثال او و شهری که در آن ساکن است و همچنین به فصلهایی از سال که به لباس نیاز پیدا می‏کند، ملاک قرار گیرد؛ چون در کمیت، کیفیت و جنس لباس نسبت به این مسائل اختلافی فاحش پیدا می‏شود. اگر زن اهل تجمل و زیباپوشی است و به لباسهای زینتی و تجملی نیاز دارد واجب است که علاوه بر دیگر لباسها، به حسب حال امثال او، برایش تهیه شود.

۳- مسکن: حق مسکن از مهم‏ترین ارکان نفقه است و مرد وظیفه دارد به عنوان سرپرست خانواده برای همسر خود منزلی مناسب و در شأن او برگزیند و آرامش خاطر او را فراهم سازد.

بنابراین، زن حق دارد در خانه‏ای که متناسب و معمول امثال اوست سکونت داده شود؛ حتی می‏تواند از شوهرش خانه‏ای مستقل بخواهد که متعلق به خودش شود و یا برایش اجاره کند. ۴- لوازم خانه: لوازم منزل از مهم‏ترین ضروریات زندگی است که کمیت و کیفیت به عرف و عادت موکول می‏شود. بر این پایه، مجموعه وسایلی که برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی زن ضرورت دارد باید برایش تهیه شود.

۵- خدمتکار: اگر زن، از خانواده‏های اشراف -که دارای خدمتکار و کلفت هستند- باشد، مرد باید برایش خدمتکار بگیرد؛ گرچه به بیش از یک نفر نیاز داشته باشد.

۶-هزینه‏ های درمانی و بهداشتی: هزینه داروهایی که زن به طور متعارف به آن نیاز دارد و هزینه نظافت و بهداشت فردی او بر عهده شوهر است.

۷- هزینه سفر: مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست، ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد

بنا بر این نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.و در ازدواج دایم مطرح میگردد و در ازدواج موقت نفقه به زن تعلق نمیگیرد.

*در چه مواردی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟


 

اگر چه قانون نفقه را حق زن می‌داند اما در مواردی این حق قانونی از زن سلب می‌شود.

ماده 1108 قانون مدنی می‌گوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

طبق این ماده عدم تمکین زن مجوز همسر برای ندادن نفقه است که البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است.

در اصطلاح حقوقی تمکین به معنای برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی است.

به عنوان مثال یکی از موارد داشتن تمکین اقامت زن در محل زندگی دائم شوهر است و زن برای دریافت نفقه باید در خانه‌ی شوهر زندگی کند.

همچنین ماده 1112 قانون مدنی می‌گوید در عقد موقت نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد مگر این‌که در زمان عقد شرط و شوهر متعهد به پرداخت نفقه شده باشد.

میزان نفقه زوجه چقدر است


 

میزان نفقه زوجه متغییر است و بستگی به توانایی مرد و حال زن از نظر تحصیلات و نحوه زندگی در خانه پدر و مادر دارد که توسط کارشناس نفقه تعیین میگردد که بر اساس رویه حال دادگاه ها به دودسته تقسیم میگردد  اگر مرد برای زن مسکن تهیه کرده باشد نفقه زن یک میزان است و اگر مسکن نیز تهیه نکرده باشد نفقه زوجه  شرایط دگری را دارد.

 

                                  

نحوه مطالبه نفقه معوقه و طرق آن


 

قانون گذار دو مورد را برای  عدم پرداخت نفقه  تعین نموده است دادخواست نفقه و مطالبه  نفقه معوقه زوجه از طریق دادگاه حقوقی و جرم ترک انفاق از طریق کیفری که  با توجه به آنکه تاثیر دادخواست حقوقی برای طلاق بیشتر است ارشاد میگردد که از طیق حقوقی تقاضای مطالبعفقه گردد.

ضمانت اجرایی عدم پرداخت نفقه زن توسط زوج


 

با توجه به آنکه قانون گذار اهمیت خاصی به کانون خانواده  داده است در صورتی که زوج نفقه را پرداخت ننماید  همانطور که بیان شد  علاه بر انکه جنبه کیفری دارد و جرم ترک انفاق در قانون پیش بینی شده و برای 

ان مجازات تعیین گردیده است با توجه به قانون مدنی و شروط ضمن عقد نکاح  در صورتی که زوج بدون دلیل موجه نفقه زوجه راپرداخت نکند و الزام نامبرده میسسر نگردد زوجه میتواند بر این اساس تقاضای طلاق نماید.

نحوه مطالبه نفقه گذشته از دادگاه و طرق اثبات آن

 


 

برای مطالبه نفقه باید به یک نکته کلیدی توجه داشت زن در منزل زوج زندگی میکند ویا خیر

در صورتی که زوجه  در منزل مرد زندگی کند اصل بر پرداخت نفقه گذشته است و زوجه باید دلیلی مبنی بر عدم پرداخت نفقه ارایه نماید که طبق رویه  تنها دلیل یا شهادت شهود است یا اقرار مرد

در صورتی که زن در منزل  مرد زندگی نکند بار اثبات دعوی به دوش مرد میباشد که  دلیل مبنی بر پرداخت نفقه بیاورد که معمولا فاکتور و پرینت بانکی است.

مدارک لازم جهت مطالبه نفقه


 

کارت ملی عقد نامه و دلایل اثباتی مدارک ثبت دادخواست مطالبه نفقه میباشند

هزینه مطالبه نفقه چگونه است


 

با توچه به مالی بودن دعوی هزینه  دادرسی  بر اساس خواسته شما تعیین میگردد ولیکن در صورتی که جلب نظر کارشناس را تقا ضا نمایید  هزینه بر اساس 5100000 محاسبه میگردد

آیا در دوران عقد نفقه به زن تعلق میگیرد

به محض وقوع  عقد زن مستحق نفقه میباشد و مکلف به تمکین ولیکن در صورتی که زن  از حق حبس خود استفاده کند اگر چه تمکین نکند باز مستحق نفقه میباشد

نفقه زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟


 

براساس ماده ی 1110 ق.م : زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده نفقه ندارد مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را در زمان عده بدهد و مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده ی مرد و باید قضا کند این ماده ای است که  در سال1381 اصلاح شد و براساس آن زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست تامین خواهد شد.

نفقه حق زن است و قانون ایران در این باره به شدت سختگیری کرده چرا که در صورت عدم پرداخت نفقه ممکن است که زن دچار عسر و حرج شود و به فساد گرفتار شود لذا براساس  ماده ی 1111 ق.م زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کندو هم شکایت کیفری و هم  دادخواست حقوقی ارائه کند که در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند و طبق قانون اگر در صورت شکایت زن مرد همچنان از دادن نفقه خودداری کرد زن می تواند تقاضای طلاق کند و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می کند .

ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه


 

زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم نماید . وکیل حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتمایی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زوجه برود خروج وی از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.

ماده1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معزور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به وی خودداری می کند هم می تواند شکایت کیفری کند و هو می تواند دادخواست حقوقی ارایه نماید.

اقدامات وکیل در مطالبه نفقه 


 

 در این موارد وکیل با توجه به تبحر و شناخت جایگاه اقرار و شناخت بار اثبات دعوی مزایای  متعدد را دارد

1. مدت زمان مطالبه نفقه کمتر میباشد.

2. نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.

3. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند آنها را توقیف کند.

4. در صورتیکه مرد نفقه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد.

5. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.

6. وکیل میتواند بعد از اثبات اینکه نفقه پرداخت نشده است طلاق زن را از مرد بگیرد.

Comments