با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

 دسته گل ، جعبه شيريني ، کت و شلوار ... شور و حال عجيبي داشت . به همراه خانواده آماده و مهياي رفتن شد . مراسم خواستگاري !! حسي که اندکي چاشني ترس را نيز با خود مي آورد . از خودش و وضع زندگي و کاري اش مطمئن بود اما از طرف خانواده دختر و اينکه چه معياري دارند ...!؟ دختر از همکلاسي هاي دانشگاهي اش بود و وضع مالي بسيار خوبي داشتند . اما عاشقي ، پول و مقام نمي شناخت . به خانه دختر رسيدند . در ابتداي مراسم ، همه گونه صحبتي شد تا اينکه پدر دختر ، موضوع اصلي را پيش کشيد و رو به پسر با لحني مغرورانه پرسيد : مي دانم که در کنار درس خواندن ، مشغول کاري نيز هستي ، آيا درآمدش خوب است ، مي تواني با اين درآمد اندک دخترم را خوشبخت کني ؟ چند سکه به عنوان مهريه در نظر گرفته اي ؟ 

 

تعریف نکاح

 

نكاح در اصل به معناي وَطْيْ (آميزش) است،که در مورد عقد ازدواج به مناسبت اين‌كه آن زمينه وطي ميباشند، استعمال مي‌شود. به نظر مي‌رسد منظور از عقد،نه‌ تنها صيغه بلكه مفهوم حاصل از آن يعني همان ازدواج است بنابراين نكاح را چنين تعريف مي‌كنيم:

«نكاح رابطه‌اي است حقوقي – اخلاقي كه به وسيله عقد بين زن ومرد حاصل مي‌شود وبه آن دو حق مي‌دهد كه با يكديگر زندگي كنند، مظهر بارز اين رابطه، حق تمتع جنسي است. اين تعريف شامل هر دو قسم نكاح يعني دائم و موقت مي‌شود

صيغۀ نكاح: نكاح از عقود به شمار رفته ودر آن ايجاب و قبول طرفين لازم است. فقهاي اسلام همه اتفاق نظر دارند كه در انجام عقد نكاح نه تنها وقوع ايجاب وقبول لفظي،ضروري است بلكه بدون آن رابطه زوجيت ايجاد نمي‌شود بنابراين نكاح معاطاتي، كه صرفاً به اعلام توافق طرفين بسنده مي‌شود، باطل است بلكه بايستي لفظ ايجاب وقبول هر چند به صورت غيرعربي بر زبان جاري شود اعتبار عربي بودن لفظ در صورتي است كه طرفين آشنايي به زبان عربي داشته باشنديا دسترسي به فردي داشته باشند كه بتواند عقد نكاح را به زبان عربي جاري كند.گر چه وکیل گرفتن وی از سوی طرفین ازدواج شرعا واجب نیست.

 اقسام نكاح

ازدواج بر دو نوع است:

1.دائم

2.موقت

ازدواج سنت حسنه پيغمبر است و در دين بسيار نسبت به آن تاکيد شده است و مسلماً براي بهتر و نتيجه بخش بودن اين ازدواج شرايط و ويژگي هاي حقوقي وجود دارد که قدري با شرايط موجود در ميان خانواده ها متفاوت است . شايد به اين علت که اغلب اين شرايط قانوني را جزء ذات ازدواج مي دانند و معتقدند خواه ناخواه با شروع مراسم تمام اين ويژگي ها به منصه ظهور مي رسه . اما چه بسا گاهي همين شرايط به گونه اي خلاف قانون اتفاق مي افتد که صحت نکاح را دچار مشکل مي کند . از جمله شرايط صحت نکاح در قانون مدني در مواد 1070 الي 1062 بيان شده است :

نکاح فضولی چیست

نکاح فضولی همانند بیع فضولی مورد قبول مشهور فقها است، عقد صحیح مرکب از توافق، قصد و رضای طرفین است، اما در نکاح فضولی این دو شرط یافت نمی‌شود و این عقد فضولی ممکن است تنها از جانب دختر (ولی او) فضولی باشد و ممکن است از دو طرف عقد (ولی دختر و زوج) باشد.

عاقد عقد نکاح، باید دارای شرط کمال، بلوغ، عقل باشد «عقد فضولی نیز در صورتی نافذ است که عاقد به چنین صفاتی آراسته باشد»هر چند این عمل را بدون قصد و نیت فضولی انجام داده باشد.

یکی از مباحثی که در نکاح فضولی مورد نظر است، بحث «ولایت و متولی عقد شدن» است، در نکاح دختر خواه صغیره، خواه غیر آن، ولایت پدر و جد پدری شرط است به طوری که آن دو می‌توانند بدون اطلاع دختر، متولی امر نکاح شوند اما چنین حقی «برای مادر و جد مادری در نظر گرفته نشده است» البته ناگفته نماند چنین امتیازی تا زمانی به قوت خود باقی است که مفسده‌ای به دنبال نداشته و مصلحت دختر به طور تمام و کمال در نظر گرفته شده باشد زیرا اگر در امر نکاح مصلحت و شأن دختر در نظر گرفته شود حکم مسأله همانند نکاح فضولی خواهد شد»

نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد در مورد « نکاح دختر صغیری است که توسط ولی او انجام می‌شود» که اگر چنین عقدی صورت پذیرد، عقد نکاح، عقدی لازم می‌شود و بعد از بلوغ دختر خیار فسخ ندارد در صورتی که اگر این ازدواج توسط غیرولی (که همان نکاح فضولی محسوب می‌شود) انجام پذیرد، خیار برای دختر ثابت و صحت عقد متوقف بر رضایت او است.

در موضوع ازدواج چگونه می‌توان به رضایت زوجه پی برد، در کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی آمده است «در نکاح غیر صغیره بکر، سکوت دختر علامت رضایت است» و در غیر صغیره«رضایت حاصل نمی‌شود مگر با لفظ معتبر».

آثار وفوائد ازدواج

 1.  صيانت از گناه: ازدواج از فشار غريزه جنسي مي‌كاهد وچشم وگوش را به قيد وحصار مي‌كشاند.

2.  حفظ سلامتي جسمي ورواني: دانشمندان معتقدند كه ارضاء صحيح وبه موقع غريزه جنسي سلامت جسمي ورواني را به دنبال خواهد داشت.

3.  رشد شخصيت: ازدواج جوان بي‌تفاوت وخودخواه را به تلاش‌ واحساس مسئوليت وايثار وا مي‌دارد ودر سايه تعامل صحيح زن وشوهر با يكديگر استعدادها را شكوفا وعيب‌ها را برطرف وكمالات را مضاعف خواهد كرد.

4.  ارضاء غريزه جنسي: اين امر نمي‌تواند هدف ازدواج باشد چرا كه تعالي بخش نيست بلكه يكي از فوايد شروع وطبيعي ازدواج به شمار مي‌آيد. ميل جنسي كه در طبيعت حيوانات و‌انسان‌ها قرار داده شده است. از مهم‌ترين لذت‌هاي دنيوي بوده وتعديل وهدايت آن در مسير معقول امري سخت ومهم محسوب مي‌شود اين ميل در امر ازدواج در سه مرحله حضور دارد.

شرایط نکاح

1- نکاح واقع مي شود بر ايجاب و قبول به الفاظي که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج کند يعني از طرف مرد خواستن و از طرف زن قبول باشد .

- ايجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود يا از طرف اشخاصي که قانوناً حق عقد دارند ، مثلا براي دختر ولي قهري از جمله پدر و پدر بزرگ و يا آنکه وصي و سرپرست قانوني و ...

عاقد (کسي که خواهان ازدواج با مرد يا زن باشد) بايد عاقل ، بالغ و قاصد باشد . يعني زوجين بايد اهليت قانوني داشته باشند.

توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است (يعني بين درخواست ازدواج و قبول آن فاصله زماني که عرف جامعه آن را تاييد مي کند باشد)

هرگاه يکي از متعاقدين (طرفين عقد) يا هر دو لال باشند ، عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي شود ، مشروط بر اينکه به طور وضوح حاکي از انشاء عقد باشد .

 تعيين زن و شوهر به نحوي که براي هيچ يک از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد.

 تعليق در عقد موجب بطلان است و آن اين است عقد نکاح به طور کامل و مطلق انجام نمي شود بلکه درستي آن منوط به انجام شرطي مي شود که بين زوجين صورت گرفته است مثلا آنکه زن به شرط گرفتن ليسانس در رشته خاص و يا واگذاري قطعه زميني با مرد ازدواج کند و ازدواج تا به ثمر رسيدن اين شرط اثري به بار نياورد ، باطل است .

 شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولي در نکاح دائم شرط خيار نسبت به مهريه جايز است مشروط بر اينکه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهريه ذکر نشده است .

 

Comments