با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

Tag: تعریف نکاح

نمایش #
دسته: مقالات حقوق خانواده | 3571 Hits |

 دسته گل ، جعبه شيريني ، کت و شلوار ... شور و حال عجيبي داشت . به همراه خانواده آماده و مهياي رفتن شد . مراسم خواستگاري !! حسي که اندکي چاشني ترس را نيز با خود مي آورد . از خودش و وضع زندگي و کاري اش مطمئن بود اما از طرف خانواده دختر و اينکه چه معياري دارند ...!؟ دختر از همکلاسي هاي دانشگاهي اش بود و وضع مالي بسيار خوبي داشتند . اما عاشقي ، پول و مقام نمي شناخت . به خانه دختر رسيدند . در ابتداي مراسم ، همه گونه صحبتي شد تا اينکه پدر دختر ، موضوع اصلي را پيش کشيد و رو به پسر با لحني مغرورانه پرسيد : مي دانم که در کنار درس خواندن ، مشغول کاري نيز هستي ، آيا درآمدش خوب است ، مي تواني با اين درآمد اندک دخترم را خوشبخت کني ؟ چند سکه به عنوان مهريه در نظر گرفته اي ؟ 

ادامه مطلب...