با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی از جمله مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند. ا توجه به تعریفی که از فسخ ارایه شد، می‌توان گفت که فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شو د فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این ادامه مطلب

امروزه یکی از شایع ترین دعاوی در باب املاک، دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است که خواسته یا ناخواسته به دلیل کثرت وجود آن در محاکم، ابهاماتی در نحوه اجرای آن پدیدار شده است به طوری که بعضا ممکن است اجرای حکم بلا تکلیف مانده و محکوم علیه را سرگردان سازد. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی است که در آن ذینفع با طرح دعوی به طرفیت شخص مقابل الزام اورا را به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال به موجب مفاد قرارداد می خواهد  ادامه مطلب

به جرائت میتوان بیان داشت در اغلب دعاوی که منجر به محکومیت مالی میشود دعوی اعسار از طرف  خوانده اولیه دعوی  ارائه میگردد و غالب دادگاه ها مواجه با دعوی اعسار بعد از قطعیت رای و یا دعوی اعسار از هزینه دادرسی در  پرونده های حقوقی میگردند در این مقاله بیشتر مطالب کاربردی دعوی اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از  پرداخت محکوم به مورد  بررسی قرار میگیرد. ادامه مطلب

امروزه دعاوی چک بسیار  وسعت یافته است و تعداد زیاذی از پرونده های قضایی به دعوی مطالبه وجه چک اختصاص یافته است   با توجه به آنکه چک کیفری در مبحث  دیگر بیان گردیده است در این مقاله  نحوه عملی دعوی چک حقوقی مورد بررسی قرار میگیردد تعریف چک حقوقی ادامه مطلب

مطلبه وجه از طریق اسناد عادی دعوي مطالبه وجه  يكي ا زمتنوع ترين و متداول ترين  دعاوي مطروحه در محاكم حقوقي است كه ممكن است به اسباب و مستندات مورد ادعا قرار گيرد لذا ضرورت دارد روند دادرسي و اركان ان به تفكيك بيان گرددمطالبه وجه صور متعددی دارد ابتدا باید منشا طلب معین گردد. گاه از طریق چک گاه از طریق سفته و گاه از طریق رسید عادی سند رسمی و یا شهادت شهود در این مقاله پیرامون مطالبه وجه از طریق سند عادی و مطالبه وجه از طریق شهادت شهود بحث میگردد ادامه مطلب

<p;">با سلام  در این مقاله  سعی گردیده است تا مطالب کاربردی در ارتباط با تخلیه ملک استیجاری نحوه تخلیه و اخذ دستور تخلیه و طرق اجرای آن بحث نماییم منظور از دعوای تخلیه این است که مالک مال غیرمنقول، علیه متصرفی که سابقا با اذن و رضایت او شروع به تصرف کرده است طرح می شود. یکی از مهمترین حالت این دعاوی مورد ی است که مستاجر  پس از انقضای قرارداد اجاره ملک را تخلیه نکرده است و موجر خواستار تخلیه ملک خود می شود. یک حالت دیگر که ممکن است رخ دهد این است که مالک با رضایت خود ملک را به تصرف متصرف داده و سپس، خواهان تخلیه او شده باشد . قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می ادامه مطلب

خلع ید امروزه دعاوی  ملکی با توجه به افزایش جمعیت و عدم ضمانت صحیح در قوانین و عدم پیشگیری  مالکین رو به فزونی  رفته است و از جمله این دعاوی دعوی خلع ید است که  سعی گزدیده است بصورت کاربردی  در این مقاله به آن پرداخته شود تعریف دعوی خلع ید چیست <p">دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن ، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود . به عبارتی در ادامه مطلب

و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده است بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند. ادامه مطلب

با توجه به نگاه عرفی مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی رحمه اله علیه در مسائل حقوقی و فقهی که موجب رفع نیاز همه اعصار بوده و با عنایت به پویا بودن فقه شیعه و لحاظ زمان و مکان در دیدگاه‌های فقهی ایشان، به نظر می‌رسد نه تنها نظریات ایشان از دید حکومتی در زمان حاضر با واقعیات، بیشتر سازگار بوده، بلکه با قوانین جهان امروز نیز قابل تطبیق است. علیهذا بررسی مبانی نظری و علمی ایشان از جهت حقوقی بسیار قابل اهمیت می‌باشد بدین لحاظ بر آن شدیم تا در موضوع وکالت، نظرات ایشان را با یکی از بزرگترین فقها (فحول علما) ادامه مطلب

 اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[] م1ال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است  و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، ادامه مطلب

صفحه1 از2