با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

سخنی در باب دعاوی ملکی

باید دانست دعاوی ملکی از جمله دعاوی میباشند که ارتباط با املاک غیر منقول دارند مستقیم و یا غیر مسقیم در باب دعاوی ملکی باید دانست که از جمله دعاوی تخصصی میباشد که در دادگاها وجود دارند و با توجه به گسترش روز افزون این نوع دعاوی و با عنایت به عدم صداقت و عدم اطلاع حقوقی در تنظیم اولیه قرارداد بوجود آید و حضور وکیل ملکی متخصص در امور ملکی امری واجب میباشد چرا که دعاوی مذکور دارای پیچیدگی فراوان میباشد و با توجه با آنکه این نوع دعاوی مالی هستند و خواهان متحمل هزینه دادرسی هزینه کارشناس و غیره میگردد با کوچکترین اشتباه مشکلات فراوانی بوجود آورد و با عنایت به اعتبار امر مختومه در دعاوی شاید برای جبران اشتباه دیگر مجالی نباشد از این رو حضور وکیل ملکی در کنار شما عزیر نه تنها لازم است بلکه با توجه به تخصص وکیل ملکی در تهران و اصل پاسخگویی وکیل نسبت به پرونده گره گشا باشد. چه بسیار پرونده های که با توجه به اشتباه در تنظیم دادخواست رد گردیده و فرد دچار ضرر مادی فراوان گر لذا این موسسه افتخار دارد که با حسن نیت و اصل رضایت موکلین وکیل ملکی مستقر در تهران را برای ارائه خدمات به شما هموطن معرفی نماید.

 • کلیه دعاوی ملکی توسط دو وکیل ملکی در تهران پیگیری میگردد
 • در صورت عدم توانایی جهت پرداخت حق الوکاله به وکیل امکان پرداخت بصورت مرحله ای میباشد
 • وکیل متخصص ملکی بسته به دانش خود وبر اساس چار چوب قانونی آماده مشاوره با شما میباشد

انواع دعاوی ملکی


طرح و دفاع از دعاوی ملکی توسط وکیل متخصص ملک در امور

 • الزام به تنظیم سند
 • ابطال سند
 • فسخ مبایعه نامه و قرارداد
 • الزام به فک ملک
 • الزام به اخذ پایان کار
 • الزام به پرداخت سرقفلی
 • تحویل ملک
 • تخلیه ملک
 • اجرت المثل ایام تصرف
 • تخلیه ید و رفع تصرف
 • تسلیط ید
 • خلع ید
 

 نحوه طرح دعاوی ملکی توسط وکیل

همانطور که بیان گردید دعاوی ملکی از پیچیدگی فراوان بر خور دار هست به گونه ای که  در بیشتر امور حتی قضات را دچار مشکل مینمایید چه برسد به شخصی که اطلاع حقوقی ندارد و بر این اساس داشتن وکیل ملکی متخصص آس برنده شما در مقابل اشخاصی هست که وکیل اختیار نمینمایند وکیل ملکی در بادی امر با بررسی اوراق و دلایل  عنوان  خواسته یا دعوی را تعیین مینماید و با بررسی دلایل و احتمال دفاع طرف مقابل  چارت کلی دفاع را پیاده سازی مینماید. و پس از آن به تنظیم دادخواست قوی بدون اشتباه با توجهبهآنکه چه دلایلی در دادخواست ذکر شود و چه دلایلی در دادگاه ذکر گردد و پس از آن با توجه به احتمالات دفاع طرف اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه برای جلسه اول رسیدگی اقدام گزیده و پس از آن مبادرت به پیگیری نهایی مینماید توجه نمایید وکیل ملکی با توجه به آگاهی از قوانین بازوی قوی شما محسوب میگردد  .